De regering, het doet…

Aan de manuscripten die ik bewerk kan ik goed zien hoe onze taal verandert. Vooral bij die van jongere auteurs. Hoofdbeïnvloeder is het Engels.

In vorige eeuwen was het Frans de prestigetaal, nu is dat het Engels. Een groot verschil is dat het Frans werd gebezigd door de elite, terwijl het Engels in onze tijd is doorgedrongen tot alle lagen van de bevolking. Sommige tv-reclames zijn helemaal in het Engels, zonder ondertiteling; blijkbaar wordt ervan uitgegaan dat iedereen het kan volgen (wetenschappelijk onderzoek heeft overigens uitgewezen dat dat niet zo is).

Op een feestje ontmoette ik eens een vertaalster Engels. Die wees me op een van de kapitale fouten die een vertaler Engels-Nederlands kan maken: ‘it’ vertalen met ‘het’ wanneer het terugverwijst naar een (in het Nederlands) de-woord. In dat geval gebruiken wij namelijk ‘hij’ of ‘zij’ om ernaar verwijzen.

Voorbeeld:
TMEA started a project that facilitates women’s cross-border trading activities in East Africa. It provides free legal services to small-scale traders, mostly women.
TMEA startte met een project dat … Het geeft kleinschalige handelaars …
Hier kun je ‘it’ zonder probleem met ‘het’ vertalen, omdat ‘het’ hier terugslaat op ‘een project’ (project = onzijdig).

Maar:
The illness Fibromyalgia is a condition of wide spread body pain. It affects all aspects of one’s life.
De ziekte fibromyalgie betekent pijn in het hele lichaam. Zij (de ziekte) heeft invloed op alle aspecten van je leven (ziekte = vrouwelijk).

Taalfout van het jaar
Dit gebruik van ‘het’ kom ik de laatste tijd steeds vaker tegen in teksten van Nederlandse auteurs, dus niet eens in vertalingen. Blijkbaar ben ik niet de enige. Van Dale zou, indien zij een taalfout van het jaar zou uitroepen, die laten gaan naar dit misplaatst gebruik van ‘het’. Een voorbeeld uit de Volkskrant: De CDA-regering van Lubbers kan zeker worden verweten dat het weinig deed tegen de apartheid.

O ja, nu ik het toch heb over de invloed van het Engels op onze taal, dan raad ik je aan deze column van Sylvia Witteman over anglicismes te lezen! Fout (ach ja, het is maar hoe je het bekijkt) kan o zo leuk zijn!

Reageren gesloten.