Eerste emoticons al in de 19e eeuw

Hoezo, emoticon uitvinding van deze tijd?

Sinds een jaar of 15 geven we driftig uiting aan onze emoties door middel van typografische tekens. De emoticons vliegen over en weer via onze mobieltjes, computers, etc. Het lijkt iets geheel van onze moderne tijd, maar dat is niet zo. Emoticons werden al in de 19e eeuw bedacht.

Zo beschrijft lithograaf en uitvinder Marcellin Jobard in Les lacunes de la typographie (De tekortkomingen van de typografie, 1842) het gebruik van tekens om emoties in teksten over te brengen. Het Amerikaanse satirische blad Puck publiceerde op 30 maart 1881 verticale typografische tekens in een artikel.

Emoticons in Amerikaans satirisch tijdschrift Puck (1881)

Emoticons in Amerikaans satirisch tijdschrift Puck (1881)

Interrobang
En dan was daar de ‘interrobang’, een combinatie van een vraagteken (interrogation-mark) en een uitroepteken (door drukkers bang genoemd). Het teken is bedoeld om een uitroepende vraag aan te geven. De interrobang werd in 1962 bedacht door de Amerikaan Martin K. Speckter (1915-1988), directeur van een Amerikaans reclamebureau. De interrobang is echter nooit in zwang geraakt. In plaats daarvan worden doorgaans het vraagteken en het uitroepteken achter elkaar geschreven (?! of !?).

Vraagteken + uitroepteken = interrobang

Vraagteken + uitroepteken = interrobang

‪Ironieteken‬‬‬‬
Het ironieteken is een leesteken dat aangeeft dat een zin ironisch opgevat moet worden. In de loop der tijden zijn diverse tekens hiervoor voorgesteld, waaronder een ‘terugkijkend’ vraagteken.

In Nederland hebben onder anderen Willem Frederik Hermans, Hugo Brandt Corstius, Nico Scheepmaker, NRC-redacteur K.L. Poll, Harry Mulisch en Henk Hofland voor de invoering van een ironieteken gepleit. In hun uitgegeven werk is een dergelijk leesteken echter nooit toegepast. Anderen menen dat ironie nu net niet moet worden aangegeven, omdat het wezen ervan juist is dat de lezer even moet nadenken of de schrijver iets al dan niet meent.

Het dichtst in de buurt komend van een ironieteken is momenteel de knipoog-smiley: ; – ) of ; ).  

,

Reageren gesloten.