Webteksten

Webteksten vragen om een andere aanpak dan teksten voor papier. Een bezoeker op internet heeft weinig tijd, scant meer dan dat hij leest en als zijn aandacht niet wordt gegrepen, is hij met één klik gevlogen.

Goede tekst voor websites moet daarom:
– direct de kern van je boodschap bieden
– pakkend en beknopt geschreven zijn
– inspelen op wat je bezoeker zoekt of drijft
– goed ‘scanbaar’ zijn